| home | contact | nieuw/wijzig adres |
 
bedrijvengids
checklist verhuizen
overzicht woonlasten
abonnementen

home overzicht woonlasten

Overzicht woonlasten


Inkomsten per maand


  Inkomsten

Bedrag

  Netto maandsalaris kostwinner
  Inkomsten uit uitkeringen
  (Bij) verdiensten man en/of vrouw
  Reiskostenvergoeding
  Tegemoetkoming ziektekosten
  Vakantietoeslag
  Gratifikatie / 13 maand
  Kinderbijgslag
  Tegemoetkoming Studiekosten / Studiefinanciering
  Huursubsidie / subsidie koopwoning
  Alimentatie
  Kostgeld inwonende personen
  Belastingteruggave
  Overige

Totaal inkomsten per maand  
Vaste lasten per maand


  Huur / hypotheek

Bedrag

  Hypotheek
  Huur of rente en aflossing hypotheek
  Servicekosten
Subtotaal Huur / Hypotheek  


  Gas, water, electriciteit

Bedrag

  Gas / andere brandstoffen
  Elektriciteit
  Water
Subtotaal Gas, Water, Electriciteit  


  Heffingen

Bedrag

  Onroerende zaakbelasting
  Reinigingsrecht / rioolrecht
  Waterzuiveringsheffing
  Inkomstenbelasting (voor zover niet in salaris / inkomsten verwerkt)
  Overige heffingen
Subtotaal Heffingen  


  Telefoon- en Internetkosten

Bedrag

  Vaste telefoon
  Mobiele telefoon
  Internet aansluiting
Subtotaal Telefoon- en Internetkosten  


  Verzekeringen

Bedrag

  Ziektekostenverzekering (aanvullende en nominale zf-premie)
  Aansprakelijkheidsverzekering particulieren
  Inboedelverzekering
  Opstalverzekering
  Levensverzekering
  Begrafenis,- crematieverzekering
  Overige verzekeringen
Subtotaal Verzekeringen  


  Onderwijskosten

Bedrag

  School en Studiekosten
  Lesmateriaal
Subtotaal Onderwijskosten  


  Contributies / Abonnementen

Bedrag

  Abonnementen kranten / tijdschriften
  Contributies verenigingen
  Omroepbijdrage / kabel
  Kerkelijke bijdrage
  Overige contributies / abonnementen
Subtotaal Contributies / Abonnementen  


  Vervoerskosten (Auto, motor, bromfiets)

Bedrag

  Belasting, kentekenbewijs deel III
  Verzekering
  Onderhoud
  Afbetaling / afschrijving
  Brandstof
  Garagehuur en overige
Subtotaal Vervoerskosten (Auto, motor, bromfiets)  


  Overige Vervoerskosten

Bedrag

  Openbaar vervoer
  Fiets
Overige Vervoerskosten  


  Overige vaste lasten

Bedrag

  Overige vaste lasten
  Afbetalingen
Subtotaal Overige vaste lasten  
Huur / hypotheek

Gas, water, electriciteit

Heffingen

Telefoon- en Internetkosten

Verzekeringen

Onderwijskosten

Contributies / Abonnementen

Vervoerskosten

Overige vervoerskosten

Overige vaste lastenTotaal uitgaven per maand  

Reserveringsuitgaven per maand  Kleding en schoeisel
  Inventaris
  Onderhoud en tuin
  Extra ziektekosten
  Vrijetijdsuitgaven
  Uitgaan
  Vakantie en weekenden
  Extra sparen
  Onvoorzien


Totaal Reserveringsuitgaven per maand  

Huishoudelijke uitgaven per maand  Voeding
  Versnaperingen
  Roken
  Reiniging
  Persoonlijke verzorging
  Huishoudelijke dienstverlening
  Diversen
  Huisdieren
  Postzegels, bloemen, tijdschriften
  Cadeaus, collectes, giften
  Speelgoed


Totaal Huishoudelijke uitgaven per maand  

Zakgeld per maand  Man
  Vrouw
  Kinderen


Totaal Zakgeld per maand